Hij kende alle scheepsknopen en alle zeemansvloeken

Door: Jochum Douwenga, in: Het verhaal achter het dropje


Scheepsknopen

HET WAS IN 1936, 11 september ’s ochtends om negen uur dat de oude Van Slooten, een rechtvaardige maar strenge man, mijn vader Douwe Douwenga (toen ook dropmaker) bij zich riep en kortaf vroeg: “Zeg Douwenga, ik had een idee, knopendrop, kan jij dat maken?” “Tuurlijk meneer”, mompelde mijn vader. “Nou maak dat dan”, zei de oude Van Slooten en stortte zich weer op de facturen. Nou heb je knopen en knopen. En mijn vader dacht ogenblikkelijk aan scheepsknopen. Kocht een enkele reis Harlingen, nam daar een kamer in Hotel Havenzicht en ging in de leer bij een oude zeeman.  Lees verder ›


Jochum Douwenga, dropmaker bij de firma Van Slooten te Jirnsum en verantwoordelijk voor die lekkere Oldtimers. En voor de inhoud van deze gezellige website. Jaja. Jochum Douwenga is het wereld wijde web opgegaan. U leest het goed. Dankzij zijn achternichtje Foekje Douwenga, die dan weer verantwoordelijk is voor de vormgeving van deze website. Er valt een hoop te beleven hier. Hier kunt u lezen wat zoal. Afijn. Veel plezier!