Hoe de carriere van Douwe Douwenga tragisch eindigde

Door: Jochum Douwenga, in: De geschiedenis van de Douwenga's

 Berenburg

Tot mijn twaalfde jaar leidde ik een onbezorgde jeugd, waarin het ons allen voor de wind ging. Maar het kan niet altijd rozengeur en maneschijn blijven wat de klok slaat. In de strenge winter van 1937 liet mijn alom geliefde grootvader het leven. Het was een klap die mijn vader te boven probeerde te komen door aan de beerenburger te gaan. Niet onverantwoord veel, maar toch... Zoals bekend brak toen de oorlog uit. Dat het wat minder ging met de dropverkoop was wel het minste waar we ons in die dagen zorgen over hoefden te maken. Sombere tijden, waarin we zo goed en zo kwaad als we konden het hoofd boven water probeerden te houden. Een uitdrukking die overigens ironisch genoemd mag worden gezien het verdere verloop van dit hoofdstuk. ‹ Ga terug Lees verder ›


Jochum Douwenga, dropmaker bij de firma Van Slooten te Jirnsum en verantwoordelijk voor die lekkere Oldtimers. En voor de inhoud van deze gezellige website. Jaja. Jochum Douwenga is het wereld wijde web opgegaan. U leest het goed. Dankzij zijn achternichtje Foekje Douwenga, die dan weer verantwoordelijk is voor de vormgeving van deze website. Er valt een hoop te beleven hier. Hier kunt u lezen wat zoal. Afijn. Veel plezier!